Petra Jeney

Freedom, Security and Justice

Area of freedom, security and justice in the European Union; EU judicial cooperation, EU family law; EU asylum and immigration law, EU fundamental rights protection and constitutional law issues related to the European Union.

Professional experience

Petra Jeney joined EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers in 2012 as Senior Lecturer. As of 1 September 2021, Petra Jeney took up the role of Director of EIPA Luxembourg, the European Centre for Judges and Lawyers.

At EIPA she was in charge of training and consultancy for the judiciary and other legal professionals as well as officials from the national administrations and EU institutions in relation to European Union’s Area of Freedom Security and Justice, mostly judicial cooperation in the European Union as well as undertaking studies and preparing briefing notes on such topics under various contracts for the European Parliament and European Commission.

She also teached at Eötvös Loránd University as an Associate Professor.

Before joining EIPA, Petra was head of department at the Ministry of Justice of Hungary where she was responsible for judicial cooperation in civil and criminal matters in the EU. In 2011 she played a leading role in the Hungarian Presidency of the European Union in the area of judicial cooperation, including chairing the Coordinating Committee in the area of police and judicial cooperation in criminal matters.

She studied law at the Eötvös Loránd University, in the Faculty of Law, Budapest. She continued her training at the University of Nottingham where she was awarded an LLM in European law. She received her PhD in Legal Studies from the Central European University in 2007.

Contributions

Violence against Women

Jeney, P., Cotroneo, C., Dizdarevic, I., Cucu, V., Kramer, T., Ramírez-Cárdenas Díaz, J. and Ribeiro Oertel, R. (2020), Violence against Women. This document was requested by the European Parliament’s Committee on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs.

Books

Jeney, P. Kende, T. and Szűcs, T. (eds.) (2017) European Law and Politics, (Budapest: Complex kiadó), in Hungarian: Európai közjog és politika.

Jeney, P., Kende, T. and Lövenberg, V. (eds.) (2014) EU law – a textbook, (Budapest: Novissima kiadó), in Hungarian EU JOG – Jogi szakvizsga segédlet.

Jeney, P. and Nagy, B. (eds.) (2002) International Law – cases and materials, (Budapest: Osiris kiadó), in Hungarian: Nemzetközi jogi olvasókönyv: Dokumentumok, szemelvények.

Book chapters

P. Jeney, ‘Prohibition of torture’ in Commentary on the ECHR (ed Pál Sonnevend and Eszter Bodnár) (in Hungarian: ‘A kínzás tilalma’ in EJEE Kommentár (forthcoming)

P. Jeney, “Article 4 of the Charter from the Viewpoint of Aranyosi and ML Cases” in: Aniel Pahladsingh & Ramona Grimbergen (eds.) The Charter and the Court of Justice of the European Union – Notable Cases from 2016-2018, Wolfs Publisher 2019 https://www.managementboek.nl/code/inkijkexemplaar/9789462405455/the-charter-and-the-court-of-justice-of-the-european-union-engels-aniel-pahladsingh.pdf

P. Jeney, ‘Jurisdiction of the CJEU in the file dof CFSP – recent developments’ (in Hungarian: Az Európai Unió Bíróságának hatásköre az EU közös kül- és biztonságpolitikája terén – gondolatok az újabb bírósági gyakorlat tükrében: Menyhárd Attila – Varga István (ed.): 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. A jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai (2018), Eötvös Kiadó, Budapest, pp.1239-1252.

P. Jeney, ‘Right to International Protection under International Law and EU Law – Scope and Content of international protection’, in Nóra Chronowski (ed.), Sovereignty and Statehood in the European Union, Budapest, 2017. In Hungarian: ‘A nemzetközi védelemhez való jog vizsgálata a nemzetközi jog, az uniós jog és a nemzeti (tagállami) jogrendszerek szempontjából A nemzetközi jogi védelem megadása és tartalma’, Szuverenitás és államiság az Európai Unióban.

P. Jeney,’The Court of Justice of the European Union’, in T. Kende, T. Szűcs and P. Jeney (eds.), European Law and Politics, Complex kiadó, Budapest, 2017. In Hungarian: ‘Az Európai Unió Bírósága’, Európai közjog és politika.

P. Jeney, ’Direct Actions before the Court of Justice of the European Union’, in T. Kende, T. Szűcs and P. Jeney (eds.), European Law and Politics, Complex kiadó, Budapest, 2017. In Hungarian: ‘Közvetlen eljárások Az Európai Bíróságok’, Európai közjog és politika.

P. Jeney, ’The Preliminary Reference Procedue’, in T. Kende, T. Szűcs and P. Jeney (eds.), European Law and Politics, Complex kiadó, Budapest, 2017. In Hungarian: ‘Az Európai Bíróságok’, Európai közjog és politika.

P. Jeney, ’The European Court of Justice’, in T. Kende, T. Szűcs and P. Jeney (eds.), European Law and Politics, Complex kiadó, Budapest, 2017. In Hungarian: ‘Az Európai Bíróságok’, Európai közjog és politika.

P. Jeney, ’Division of Competencies between the EU and the Member States’, in T. Kende, T. Szűcs and P. Jeney (eds.), European Law and Politics, Complex kiadó, Budapest, 2017. In Hungarian: ‘Hatáskörmegosztás az Európai Unió és a tagállamok között’, Európai közjog és politika.

P. Jeney, ’Protection of Fundamental Rights in EU law’, in P. Sonnevend, T. Kende, T. Szűcs and P. Jeney (eds.), European Law and Politics, Complex kiadó, Budapest, 2017. In Hungarian: ‘Az Európai Unió és az emberi jogok’, Európai közjog és politika.

P. Jeney, ‘European Union and Hungary’, in T. Kende, T. Szűcs and P. Jeney (eds.), European Law and Politics, Complex kiadó, Budapest, 2017. In Hungarian: ‘Az Európai Unió és Magyarország’, Európai közjog és politika.

P. Jeney, ’Legislation and law waking in the European Union’, in T. Kende, T. Szűcs and P. Jeney (eds.), European Law and Politics, Complex kiadó, Budapest, 2017. In Hungarian: ‘Jogalkotás és döntéshoztalaz az Európai Unióban’, Európai közjog és politika.

P. Jeney, ’Sources of EU Law’, in P. Sonnevend, T. Kende, T. Szűcs and P. Jeney (eds.), European Law and Politics, Complex kiadó, Budapest, 2017. In Hungarian: ‘Az Unió jogforrási rendje’, Európai közjog és politika.

P. Jeney, ’Area of Freedom, Security and Justice’, in T. Kende, T. Szűcs (eds.), EU Policies, Complex, Budapest 2014, átdolgozott kiadás. In Hungarian: ’Szabadság, biztonság és jog érvényesülése’ – with Boldizsár Nagy, Bevezetés az Európai Unió politikáiba.

P. Jeney, ’EU Consumer Policy’, in T. Kende, T. Szűcs (eds.), EU Policies, Complex, Budapest 2014. In Hungarian: ’Fogyasztóvédelmi politika’, Bevezetés az Európai Unió politikáiba.

P. Jeney, ’The right to property in the case law of the European Court of Justice’, Constitutional issues in private law’ in Sajó András (szerk.): Alkotmányosság a magánjogban. Budapest: CompLex, 2006. In Hungarian ’A tulajdonhoz való jog az Európai Bíróság gyakorlatában.

Articles

P. Jeney, ‘The European Union’s Area of Freedom, Security and Justice without the United Kingdom – legal and practical consequences of Brexit‘, Elte Law Journal, 2016/1.

P. Jeney, ‘The scope of the EU Charter and its application by the Hungarian courts‘, Acta Juridica Hungarica 57(1), 2016, pp. 59-75.

P. Jeney and P. Sonnevend, ‘Division of competences and regulatory powers between the EU and the Member States’, FIDE conference Paper 2016 National Report – Hungary, pp. 30.

P. Jeney, ‘Judicial Enforcement of WTO Rules before the Court of Justice of the European Union‘, Elte Law Journal, 2015/1, pp. 1-5.

P. Jeney, ‘The Accession of the EU to the ECHR – out of the frying pan, into the fire’, ACTA Fac. Pol.-IVR. VNIV. SC. Budapest LI, 2014, pp. 97-125, in Hungarian ‘Az Európai Unió az Európai Emberi Jogi Egyezményhez csatlakozásának újabb fordulata — cseberből vederbe?

P. Jeney, T. Lattmann, G.Kajtár and P. Stauber, ‘The Constitutionalization of International law Fundamentum’ 2009/1. In Hungarian: A nemzetközi jog alkotmányosítása.

P. Jeney, ’The preliminary reference procedures initiated by Hungarian Courts under Act No XXX. Of 2003’- with Lajos Wallacher, Erika Bozzay and Balázs Simon in Európa Jog 2003/5. In Hungarian: ’Az előzetes döntéshozatali eljárás koncepciója a 2003. évi XXX. Törvényben.

P. Jeney, ‘Preliminary reference procedures before the European Court of Justice – the corresponding Hungarian procedural provisions’ in Európa Jog 2003/4. In Hungarian: ’Előzetes döntéshozatali eljárás az Európai Bíróság előtt– a magyar belső jogi szabályozás indokolása’.

P. Jeney and T. Kende, ’The glimpse of history or the art of compromise – the European Convention’s Constitution for Europe’, in Fundamentum 2003/1-2. In Hungarian: ’A történelem szeszélye avagy a kompromisszumok művészete – az Európai Konvent alkotmányos szerződése’.

P. Jeney, ‘Changes in the case law of the European Court of Justice in relation to preliminary ruling procedures’ in Európai Jog September 2002. In Hungarian ’Az Európai Bíróság előzetes döntésekkel kapcsolatos gyakorlatának változása’.

P. Jeney, ’The Difficulties of Comparing – Antidiscrimination Cases before the European Court of Jsutice’ in Fundamentum, 2002/3-4. In Hungarian: ’Az összehasonlítás nehézségei’.

P. Jeney, ’Victim of Its Own Success – the EU Court in Need of Reform’ in European Accession Monitoring Program, Augustus 2002.

P. Jeney, ‘Poor Laws, Poor Judgment: Gay Rights and Sex Equality before the European Court of Justice‘, in European Accession Monitoring Program, April 2002.

P. Jeney, T. Kende and T. Szűcs, ’Adapting the Government Structure of the Accession States to the EU Decision Making Procedures’ in Európai Tükör 2000/1. In Hungarian: ’A csatlakozó államok intézményi rendszerének az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusaihoz történő illesztése’.

Other

P. Jeney, ‘Division of Competences between the EU and the Member States – National Report of Hungary’ with Pál Sonnevend in Jenő CZUCZAI, Péter DARÁK, Petra LÁNCOS, Marcel SZABÓ and András Zs. VARGA (eds), Division of Competences and Regulatory Powers between the EU and the Member States, XXVII FIDE congress : congress proceedings vol. 3, Budapest : Wolters Kluwer, 2016

P. Jeney, A. Müller, Z. Gábor and Z. Lékó, Parliamentary Control of EU Matters and Cooperation between the Hungarian National Assembly and Government in EU affairs – with an outlook to the parliamentary scrutiny over EU matters in other EU Member States, Study for the Hungarian National Assembly 20 march, 2003.
In Hungarian: the Az Országgyűlés és a Kormány együttműködése az európai integrációs ügyekkel kapcsolatban, valamint az integrációs ügyek parlamenti ellenőrzése (különösen a 3. számú melléklet: A tagállamok nemzeti parlamentjeinek az európai uniós ügyekkel kapcsolatos ellenőrzési jogosítványai – Koncepciótervezet az Európai Uniós Nagybizottság munkacsoportja részére).

P. Jeney and I. Forgács (eds.), ‘The Institutional structure of the European Union’ in Institutions of the European Union, Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest, 1998. In Hungarian ‘Az Európai Unió intézményi felépítése’.

Meet our other experts