Photo gallery

Press Release

26/Jun/2014
Zes grote Europese steden ontmoeten elkaar bij EIPA te Maastricht en wisselen hun succeservaringen uit omtrent openbaar financieel beheer

p donderdag 26 juni heeft het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA) te Maastricht een overeenkomst getekend met de stad Barcelona die de basis vormt voor een vergaande samenwerking in de nieuw opgerichte City Economic and Financial Governance (CEFG) groep. Deze overeenkomst is een belangrijk uitgangspunt voor dit samenwerkingsverband waarin, naast Barcelona, vijf andere grote Europese steden zitten, te weten Dublin (IRL), Hamburg (DE), Londen (UK), Milaan (IT) en Wenen (AT). Deze steden vertegenwoordigen gezamenlijk een grootstedelijke bevolking van iets meer dan 30 miljoen mensen. De meeste van deze steden ontvingen reeds prijzen in de European Public Sector Award (EPSA) welke elke twee jaar door EIPA georganiseerd wordt.

In 2012 genereerden de 600 top economische steden maar liefst 60% van het wereldwijde BBP, terwijl deze steden slechts 20% van de wereldbevolking huisvestten. In Europa wordt zelfs 67% van het BBP in grootstedelijke gebieden gegenereerd. De voortgang en ontwikkeling van steden zal dus niet alleen bepalend zijn voor de wereldwijde territoriale, (sociaal-) economische en ruimtelijke ontwikkeling, maar ook voor Europa’s toekomst. Echter, de groei en bloei van steden hangt sterk af van de manier waarop met steeds veranderende uitdagingen wordt omgegaan.

Dit strategische samenwerkingsverband is erop gericht ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren op het gebied van economisch- en financieel bestuur. De CFO's en financiële managers van de partner steden treffen elkaar in vier bijeenkomsten om actuele zaken te bespreken zoals budgetering, geïntegreerde systemen voor financieel beheer, hun financiële boekhouding in relatie tot de Europese Public Sector Accounting Standards (EPSAS), alsook nationale en Europese boekhoudsystemen. De groep wil hiermee het effect van deze zaken op de economische ontwikkeling en groei analyseren. Om die reden is het dus van groot belang dat steden samenwerken en streven naar harmonisatie van boekhoudkundige standaarden en financiële systemen, zodat de beoogde vergelijkende analyse geoptimaliseerd kan worden.

De City Economic and Financial Governance (CEFG) groep én haar motto 'een sprong vooruit voor transparantie, verantwoording en duurzaamheid van de overheidsfinanciën' wordt gesteund door actieve deelname van de Europese Commissie - Eurostat –die momenteel bezig is met het formuleren en implementeren van standaarden op het gebied van openbaar financieel beheer binnen de EU.

EIPA's directeur-generaal, prof. dr. Marga Pröhl, is trots dat haar instituut is belast met de taak de CEFG groep aan te sturen. 'Als een van de toonaangevende instituten voor modernisering van de overheidssector en ontwikkeling in Europa, geloven wij sterk in het belang en de effectiviteit van kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen", zegt ze.

'Het efficiënt en duurzaam beheer van publieke middelen is uitgegroeid tot een sine-qua-non voorwaarde voor economische groei en werkgelegenheid', aldus mevrouw Sònia Recasens, Barcelona's loco-burgemeester, toen haar gevraagd werd waarom de ondertekening van de overeenkomst van vandaag zo belangrijk is. Ze voegde eraan toe ‘We definiëren een gemeenschappelijk kader en bespreken boekhoudkundige en financiële kwesties. Dit is een cruciale stap naar het creëren van de juiste voorwaarden voor economische en sociale vooruitgang, en uiteindelijk het welzijn van onze burgers in de EU.’

De heer Jordi Joly, voorzitter van de CEFG groep, heeft hoge verwachtingen van dit project. 'Ik ben ervan overtuigd dat in de komende 18 maanden deze groep, die gebaseerd is op samenwerking, een ??nieuw perspectief kan bieden op de rol die de openbare financiën spelen in het genereren van de juiste voorwaarden voor economische- en sociale groei van onze steden. Als dat lukt, zal een enorme sprong naar transparantie, verantwoordelijkheid en duurzaamheid van de Europese overheidsfinanciën zijn bereikt. '

De heer Onno Hoes, burgemeester van Maastricht, was getuige van de eerste mijlpaal van deze samenwerking door het verwelkomen van de afgevaardigden van de stad Barcelona en de andere partners van de CEFG groep in het stadhuis, waarna de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeenteraad van Barcelona en EIPA plaatsvond op EIPA’s hoofdkantoor aan het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht.

Maastricht (NL), 26 juni 2014

For further information, please contact Mr Alexander Heichlinger, EIPA Expert and EPSA Manager, Co-chair of the CEFG Group, at j.bosse@eipa.eu or m.escola@eipa.eu.

 

Return to the News Archive